Prejsť na obsah

Oslávili sme deň učiteľov 2017

30. marca 2017 sa stretla akademická obec  STU na tradičnom divadelnom predstavení ku Dňu učiteľov.

V úvode sa prítomným prihovoril prorektor Marián Peciar. Následne odovzdal ocenenia  víťazom vyhlásených výziev:

Top publikácie v špičkových a vysokoimpaktovaných  periodikách

 

Významné umelecké alebo architektonické dielo

DUNA bird watching/ Pozorovateľňa vtáctva na Dunaji, ktorá je spoločným projektom pedagógov a študentov Fakulty architektúry STU a nórskej Bergen School of Architecture v rámci EHP projektu Experimental Wooden Climatic Chamber /EWCC.
Ocenenie prevzala doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., ktorá mala v projekte úlohu koordinátorky a odbornej garantky.

Významné umelecké alebo architektonické dielo pracovníka STU do 30 rokov alebo študenta STU

Architektúra a grafika výstavy Kelti v Bratislave, ktorá do 1. 10. 2017 prebieha v Historickom múzeu Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade. Autorkami  sú Ing. arch. Anna Gondová a Ing. arch. Eva Belláková z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity.