Prejsť na obsah

STU sa úspešne prezentovala na veľtrhoch

STU sa v priebehu  dvoch októbrových týždňov  prezentovala na dvoch medzinárodných veľtrhoch pomaturitného a celoživotného vzdelávania.

Najprv na veľtrhu Akadémia - Vapac, ktorý sa už tradične konal v NTC v Bratislave. Naša univerzita sa predstavila  expozíciou na ploche 32m2 a spolu s UK bola najväčším vystavovateľom. Veľtrh počas troch dní navštívilo takmer 9500 študentov zo všetkých regiónov Slovenska.

Veľtrh Gaudeamus Nitra 2013 mal na Slovensku svoju premiéru, pritom jeho českí súrodenci v Brne a v Prahe už majú takmer 20-ročnú tradíciu.

Návštevníci veľtrhu nedostali iba vyčerpávajúce informácie v univerzitnej expozícii,  v ktorej naplno reprezentovali naši študenti. V spolupráci s partnermi z praxe  sme im tiež ponúkli  zaujímavé prezentácie.  Ich základným cieľom bolo ukázať budúcim vysokoškolákom, aké sú ich perspektívy a  možnosti uplatnenia sa po ukončení štúdia práve na našej univerzite.

Stredoškoláci tak mohli diskutovať so zástupcami firiem ako HP, Mondeléz, Emerson,...