Prejsť na obsah

STU slávnostne otvorila AR 2022/2023

Stalo sa tak 19. septembra 2022 na slávnostnom zasadnutí akademickej obce za účasti vedenia univerzity, fakúlt, zamestnancov, študentov a hostí vrátane predsedu vlády SR. Na slávnosti súčasne inaugurovali do funkcie dekana Fakulty architektúry a dizajnu STU Branislava Puškára a dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Miloša Čambála.