Prejsť na obsah

STU slávnostne otvorila AR 2023/2024

Slovenská technická univerzita v Bratislave otvorila nový akademický rok 2023/2024. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí akademickej obce za účasti hostí v Aule Dionýza Ilkoviča. Súčasťou slávnosti bolo odovzdanie Medaily STU profesorovi Jánovi Szolgayovi.

Rektor STU Oliver Moravčík v príhovore zrekapituloval prvé dva roky funkčného obdobia aktuálneho vedenia univerzity a načrtol rozhodujúce oblasti rozvoja na nasledujúce dva roky.