Prejsť na obsah

VUS Technik STU oslávil 60 rokov

Pri príležitosti 60. výročia sa VUS Technik STU predstavil Umeleckým večerom 21. marca 2014 v SND. Záštitu nad  Umeleckým večerom STU prevzal prezident  SR Ivan Gašparovič. Hostí na úvod večera privítal rektor STU Robert Redhammer.

Program v SND začal choreografiou pripravenou pre tento večer s názvom Spomienka, kedy sa na javisku predstavili naraz všetky tri zložky súboru: Folklórny súbor, Komorný orchester, Spevácky zbor.

"Touto choreografiou sa vraciame do začiatkov súboru, ktorý začínal ako estrádny súbor, keď vystupovali všetky tri zložky naraz a na javisku bývalo viac ako sto účinkujúcich," vysvetlila riaditeľka Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU Ľubica Mešková.

Zaujímavo tak úvodné vystúpenie spojilo orchester, zbor a ľudovú hudbu, pričom Folklórny súbor vystúpil s tancom z oblasti Tekova.

V programe sa ďalej predstavili jednotlivé zložky samostatne. Vystúpenia naznačili ich vývoj.

Spevácky zbor začínal pri ľudovej piesni a rozvíjal repertoár smerom k náročnejším polyfonickým skladbám a dielam zahraničnej a postupne aj domácej súčasnej hudby. Dnes Spevácky zbor Technik STU pracuje pod vedením zbormajsterky Petry Torkošovej a jeho ambíciou je meniť tradičné predstavy publika o klasickom vystúpení speváckeho zboru. Hľadá netradičný repertoár, zaujímavé formy interpretácie a kontaktu s divákom.

Repertoár Speváckeho zboru dnes obsahuje diela sakrálnej hudby, starej hudby, skladby súčasných skladateľov, džezové aranžmány, úpravy ľudových piesní. Zbor sa pravidelne zúčastňuje na súťažiach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Úspešne sa prezentoval vo viac ako 15 štátoch Európy. Realizoval množstvo nahrávok pre Slovenský rozhlas, televíziu, OPUS. V roku 2011 absolvoval spoločný koncert so svetovým barytonistom Dmitrijom Hvorostovskym, v rámci hudobného festivalu Viva Musica a zároveň nadviazal užšiu spoluprácu so Slovenskou filharmóniou.

Folklórny súbor sa vyvinul  z pôvodného estrádneho súboru. V jeho vedení  dlhé roky pôsobil zakladateľ Slovenského folklórneho hnutia na Slovensku Cyril Zálešák, dlhoročný riaditeľ festivalu vo Východnej.

V rámci vystúpenia Folklórneho súboru počas Umeleckého večera STU sa predstavila samostatne dievčenska spevácka skupina aj ľudová hudba úspešnými Muzikantskými ciframi. Zaujímavosťou je, že tanečníci Folklórneho súboru Technik STU vystúpili  v originálnych krojoch z konkrétnej oblasti, ktoré súbor získal v rámci vlastného výskumu v regiónoch.   V rámci Umeleckého večera v SND išlo o hudbu a tanec z oblasti Tekov, Novohrad, Horehronie a Lastomír pri Košiciach. Najvzácnejšie boli krojev rámci vystúpenia z Novohradu.

„Číslo vzniklo na základe nášho vlastného výskumu v obciach Lentvora, Madačka, Polichno, Ábelová, Tuhár. Pri návšteve najstarších obyvateľov obcí, z ktorých niektorí mali aj 90 rokov, sme zaznamenávali piesne, tance a príbehy, učili sme sa obliekať kroje, viazať čepce. Kroje,  v ktorých budeme tancovať pochádzajú z týchto obcí z prelomu 19. a 20. storočia. Majú teda viac ako sto rokov," hovorí Mešková.

Kroje z Novohradu sú výnimočné ozdobnosťou a farebnosťou, cez túto oblasť viedli obchodné cesty do Poľska, Maďarska, na Ukrajinu, čo ovplyvnilo tanec aj hudbu. Kroje sú bohato vyšívané, zdobené korálikmi, trblietkami a majú výrazné farby - červenú, dokonca krikľavo ružovú či zelenú.

Technik STU zaznamenávaním ľudových piesní a zvykov a ich úpravou pre javiskové vystúpenia, tak dodnes zostáva verný svojmu cieľu, ktorý si dal pri vzniku - udržiavať, pestovať a scénicky rozvíjať umelecké hodnoty slovenského folklóru.

Komorný orchester súboru TECHNIK sa vyčlenil z orchestra sprevádzajúceho spevácky zbor a tanečný súbor v roku 1965. Pri jeho zrode stála dvojica nadšených hudobníkov a skvelých organizátorov Jindřich Drmola a Zdeněk Somora. Pod ich vedením sa orchester ako amatérske teleso postupne posúval na profesionálnu priečku. Ďalšou osobnosťou, ktorá sa výraznou mierou zaslúžila o jeho umelecký rast, bol prof. Ján Pragant. Štafetu od neho prevzal mladý nadšenec, talentovaný dirigent Mirko Krajči, ktorý je v súčasnosti aj jeho umeleckým vedúcim.

Vysoká interpretačná úroveň otvorila orchestru dvere na množstvo festivalov a  prehliadok doma i v zahraničí. Predstavil sa na koncertoch v Anglicku, Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Turecku, Grécku, Chorvátsku, Maďarsku a Poľsku. Jeho vystúpenia sa všade stretávali s veľkým ohlasom. Komorný orchester súboru Technik za svoje umenie získal niekoľko významných ocenení. V roku 2011 sa orchester úspešne predstavil na celoštátnej prehliadke amatérskych telies Divertimento Musicale a získal hlavné ocenenie za profesionálny výkon amatérskeho telesa, ktoré si obhájil i v roku 2013.