Prejsť na obsah

Udelenie čestného titulu Dr.h.c. Günterovi Blöschlovi

29. októbra 2021 udelila STU v Bratislave čestný titul jednému z najvýznamnejších svetových vedcov v oblasti inžinierskej hydrológie a vodného hospodárstva. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU.

Günter Blöschl je jedným z popredných svetových vedcov v oblasti hydrológie a vodného hospodárstva. je profesorom na Technickej univerzite vo Viedni.

„Čestný titul „doktor honoris causa“ je udelený  prof. Blöschlovi ako uznanie jeho priekopníckeho prínosu k hydrologickej predikcii, vrátane pokroku v odhade povodní, prepojením vzorov a procesov v povodiach s veľkým regionálnym rozsahom a ako uznanie prínosov v dlhodobej spolupráci s STU 
v Bratislave vo výskume a vzdelávaní,“
povedal prorektor STU pre vedu, výskum a doktorandské štúdium.

Partnerstvo medzi Katedrou vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Inštitútu hydraulického inžinierstva a vodného hospodárstva Technickej univerzity vo Viedni pokrýva oblasti výskumu, spoločných projektových riešení, publikovania, odbornej prípravy a vzdelávania magisterských, doktorandských a postdoktorandských študentov.