Prejsť na obsah

Vianočný koncert 2016

20. decembra sa stretla akademická obec  STU na tradičnom vianočnom programe.

Na úvod sa prítomným prihovoril R.Redhammer. Ujal sa tiež milej príležitosti a pokrstil nové CD dievčenskej skupiny Technik Spievajže si djouča s rozmanitými piesňami prevažne so svadobnou tematikou.
Tak ako každý rok, odovzdal ocenenia „Profesor roka" a „Vedec roka" za rok 2016:

Ocenenie  „Profesor roka" získali:

prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (Katedra vodného hospodárstva krajiny, SvF STU)
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (Ústav procesného inžinierstva, SjF STU)
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc (Ústav elektroniky a fotoniky, FEI STU)
prof. Ing. Milan Hronec, DrSc. (Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, FCHPT STU)
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok,  FA STU)
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (Ústav materiálov, MTF STU)

Ocenenie  „Vedec roka" získali:

v kategórii Mladý vedecký pracovník:  Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, FCHPT STU)
v kategórií Významný vedecký prínos:  kolektív FCHPT STU -  Ing. Tomáš Mackuľák, PhD., doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD., doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.