Prejsť na obsah

Vianočný koncert 2018

Akademická obec sa 18. decembra 2018  stretla v sále opery a baletu novej budovy SND.
Večerom netradične sprevádzal Matej "Sajfa" Cifra.
V jeho úvode sa prítomným hosťou v sále prihovoril Robert Redhammer. Súčasne odovzdal ocenenia  najlepším vedcom  a profesorom STU  za rok 2018.

Ocenenie "PROFESOR ROKA" získali:

prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. –
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU
prof. Ing. František Urban, PhD. –
Ústav energetických strojov a zariadení SjF STU
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. -
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, CSc
. – Ústav architektúry obytných budov FA STU
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. –
Ústav výrobných technológií MTF STU
prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD. –
Ústav manažmentu STU

 

Ocenenie "VEDEC ROKA" získali:

v kategórií Významný vedecký prínos

prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - riaditeľ Ústavu analytickej chémie FCHPT STU

v kategórii Mladý výskumný pracovník

Ing. František Kreps, PhD. - Ústav potravinárstva a výživy FCHPT STU