Prejsť na obsah

Vianočný koncert VUS Technik STU 2012

V piatok 7. decembra 2012 sa v koncertnej sále Slovenského rozhlasu uskutočnil Vianočný koncert Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU.
V úvode večera vystúpil so svojím príhovorom rektor STU. Následne odovzdal ocenenia „Profesor roka“ a „Vedec roka“ za rok 2012.

Ocenenie  „Profesor roka“ získali:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. SvF STU
prof. Ing. Miroslav Vereš, CSc., SjF STU
prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., Dr. h. c., FCHPT STU
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., MTF STU


Ocenenie  „Vedec roka“ v kategórii významný vedecký prínos získal:
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., MTF STU

Ocenenie  „Vedec roka“ v kategórii mladý vedecký pracovník získal:
Ing. Martin Weis, PhD., FEI STU

V rámci programu koncertu sa predstavili všetky zložky VUS Technik STU - komorný orchester, spevácky zbor i folklórny súbor.