Prejsť na obsah

Vianočný koncert VUS Technik STU 2013

V piatok 6. decembra 2013 sa v koncertnej sále Slovenského rozhlasu vo veľkom počte stretli pedagógovia, zamestnanci, študenti a hostia STU na Mikulášskom koncert Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU.
V úvode programu sa prítomným prihovoril rektor STU.

Už tradične odovzdal ocenenia „Profesor roka" a „Vedec roka" za rok 2013.

Ocenenie  „Profesor roka" získali:

prof. Ing. Ivan Baláž, PhD. ( SvF STU)

prof. Ing. Miroslav Bošanský, PhD. (SjF STU)

prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.(FCHPT STU)

prof. akad. soch. Peter Paliatka (FA STU)

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (MTF STU)


Ocenenie  „Vedec roka" v kategórii významný vedecký prínos získal:

prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (SvF STU)


Ocenenie  „Vedec roka" v kategórii mladý vedecký pracovník získal:

Ing. Ján Rimarčík, PhD. (FCHPT STU)

Divákom predstavili svoj nový program všetky zložky VUS Technik STU - komorný orchester, spevácky zbor i folklórny súbor.