Prejsť na obsah

Chcem darovať

Prostredníctvom darovacieho formulára uvedeného nižšie nás môžete podporiť nasledovnými spôsobmi:

 • použitím služby Tatrapay (klienti Tatrabanky),
 • použitím služby Cardpay (držitelia kreditnej karty),

Výška finančného príspevku je ľubovoľná, avšak vzhľadom na bankové poplatky nie nižšia ako 2,- €.

Všetkých našich darcov radi zverejníme na portáli absolventov STU, pokiaľ máte záujem o zverejnenie svojho mena a odkazu pre nás v zozname darcov zaškrtnite prosím položku "Chcem zverejniť svoje meno a odkaz na nástenke darcov".

Darovací formulár
Meno a PriezviskoVyplnenie označených položiek je povinné
Email
Suma (€)Vyplnenie označených položiek je povinné
Spôsob platby
Váš odkaz pre nás
Chcem zverejniť svoje meno a odkaz na nástenke darcov
Podmienky darovania

Nadácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 9. decembra 2004  za účelom  podporovať vzdelávanie, vedecko-výskumnú činnosť, športovú aktivitu a rozvoj infraštruktúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Spôsob darovania finančných prostriedkov

Finančné prostriedky je možné darovať nasledovnými spôsobmi:

 • bežným bankovým prevodom z účtu, pokiaľ je darca klientom ľubovoľnej banky,
 • použitím služby Tatrapay, pokiaľ je darca klientom Tatrabanky,
  Tatra Banka TatraPay
 • použitím služby Cardpay, pokiaľ je darca klientom ľubovoľnej banky a má platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club.
  visa mastercard maestro diners club discover

Výška finančného príspevku  je ľubovoľná, avšak vzhľadom na bankové poplatky nie nižšia ako 2,- €.

Maximálna výška príspevku je neobmedzená a závisí od darcu.

Bankové poplatky predstavujú:

 • sumu podľa cenníka domovskej banky (bežný bankový prevod)
 • 0,15 € (Tatra pay)
 • 1,4 – 3,5% zo sumy transakcie + 0,1 €, v závislosti od platobnej karty (Card pay)

Na účet nadácie tak bude pripísaná darovaná suma znížená o výšku tohto poplatku (pri platbe Tatra pay a Card pay).

 

Použitie  darovaných finančných prostriedkov

Finančné prostriedky darované nadácii budú použité na:

 • skvalitnenie materiálneho vybavenia , stavu budov a prístrojovej základne STU,
 • štipendiá,
 • vydávanie vedeckých publikácií, skrípt a iných pedagogických pomôcok.

Vystavenie darovacej zmluvy

Správca Nadácie STU sa zaväzuje vystaviť darovaciu zmluvu, a to na základe požiadavky darcu.
Pre vystavenie darovacej zmluvy je potrebné vyplniť elektronický formulár. Vyplnený a odoslaný formulár bude doručený priamo správcovi nadácie, ktorý po  overení platby  vystaví darovaciu zmluvu a následne zabezpečí jej odoslanie darcovi na  ním uvedenú adresu.

Záverečné ustanovenie

Darca zaslaním finančného daru prehlasuje, že sa pozorne oboznámil s Podmienkami pre poskytnutie a použitie finančného daru a súhlasí s nimi.

 

Súhlasím s podmienkami darovaniaVyplnenie označených položiek je povinné
 

Vyplnenie označených položiek je povinné Vyplnenie označených položiek je povinné