Prejsť na obsah

Profesionálne Master of Business Administration automobilového priemyslu

promocia mba automobilovy priemysel

Promované absolventky (predný rad v strede) a absolventi (zadný rad) so zástupcami kooperujúcich univerzít;

za STU: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. O. Moravčík (prorektor STU pre strategickú spoluprácu a rozvoj), 
Doc. Ing. J. Lešinský, CSc. (akademický riaditeľ STU);

za TU Wien: Prof. Dr. B. Martens (dekan pre vzdelávanie CEC TU Wien), Mag. P. Aigner (fin. manažérka CEC TU Wien),
Prof. Dr.- Ing. Wilfried Sihn (akademický riaditeľ TU Wien), DI H. Miorini (lektor, Vice President OE Sales Austria & Southeast Europe, Robert Bosch AG), Dipl. Kfm. B. Kroll-Thaller, MBA (lektorka), Dr. Han M. W., MSc. (manažér programu TU Wien), S. Wagner (asistentka programu TU Wien)

V sieni Kuppelsaal na Technickej univerzite vo Viedni sa uskutočnila 7. decembra 2017 promócia už siedmej skupiny účastníkov programu „Professional MBA Automotive Industry“, na ktorom úspešne kooperujú STU v Bratislave a TU Viedeň od roku 2009. Program je profesionálnou prípravou manažérov v automobilovom a dodávateľskom priemysle na náročné úlohy a výzvy dynamického prostredia globálnej ekonomickej súťaže, organizovaný vo Viedni a Bratislave ako dvojročné kombinované MBA štúdium popri zamestnaní. Pozostáva zo vzdelávacích modulov v oblastiach ako sú riadenie, organizačné správanie a manažment ľudských zdrojov, európske a medzinárodné obchodné právo, podnikové financie, marketingové stratégie, komunikačné zručnosti a i., ktoré sú realizované s dôrazom na ich aplikáciu v praxi automobilovej výroby a logistiky.

Tento rok ukončili štúdium a  titul MBA získali všetci osemnásti účastníci siedmej skupiny programu 2015 – 2017. Z prítomných promovaných boli 9 z Rakúska, 4 zo Slovenskej republiky, 2 z Nemecka, 1 študent z USA, 1 študent z Ruska a jeden z Holandska. Prestížny titul bol tiež udelený trom úspešným absolventom zo šiestej skupiny, z ktorých sa promócie osobne zúčastnil študujúci z Ruska. Svoju účasť ospravedlnili pre pracovnú vyťaženosť absolventka zo Slovenska a absolvent z Južnej Kórei. Súhrnne za obdobie realizácie programu od prvej po siedmu skupinu bolo udelených 99 diplomov.

Slávnostnú promóciu organizovanú ako spoločnú udalosť pre dva postgraduálne programy „Professional MBA Automotive Industry“ a „MSc Renewable Energy Systems“ otvoril a moderoval dekan CEC na TU Viedeň Prof. Dr. B. Martens. So slávnostným príhovorom vystúpil prorektor Dr.h.c. prof. Dr. Ing. O. Moravčík (STU), ktorý predstavil miesto a význam Slovenskej technickej univerzity na Slovensku i v medzinárodnom priestore aj s ohľadom na jej 80 ročnú tradíciu. Prítomným akademikom, absolventom a hosťom sa prihovorila i pani DI Karin Mottl, MSc, riaditeľka Energiepark Bruck/Leitha.

Pred samotným odovzdávaním diplomu účastníkom programu Professional MBA Automotive Industry vystúpil s príhovorom akademický riaditeľ prof. Sihn (TU Wien). Akademický riaditeľ programu STU doc. Lešinský zagratuloval a odovzdal v promovanej siedmej skupine ocenenie za najlepší študijný výsledok, ktoré si prevzal pán Heilke Ytsma, MBA z Holandska.

Za úspešných absolventov poďakoval a svoje obohacujúce skúsenosti z priebehu štúdia v medzinárodnej skupine osemnástich členov manažmentov európskych i globálnych spoločností stretávajúcich sa na výučbe vo Viedni i Bratislave, zhrnul vo svojom príhovore pán Michael Schmidt, MBA.

Ku príjemnej atmosfére prispel hudobný program univerzitného hudobného kvarteta. Ceremoniál zakončil prof. Martens poďakovaním partnerom. Záverom odznela hymna EU.

Všetkým absolventom spolu s ich príbuznými a známymi vyjadrujeme úprimnú gratululáciu k ukončeniu štúdia. Účastníkom zo Slovenska patrí vďaka za presvedčivú reprezentáciu, usilovné štúdium a spracovanie diplomovej práce. Poďakovanie patrí aj vedúcim ich záverečných prác za trpezlivú spoluprácu v záverečnom semestri.

Aktuálne je v ôsmej skupine programu (2016 – 2018) zapojených trinásť účastníkov z ktorých štyria sú zo Slovenska. Program sa otvorí deviaty krát v marci 2018, prihlášku je možné podať do konca januára 2018. Viac o programe na: http://automotive.stuba.sk.

  • Spoločné fotenie promovaných a akademikov v p...
  • Dekan Continuing Education Center TU Wien, pr...
  • Príhovor prof. Moravčíka, prorektora STU na T...
  • Kuppelsaal na Technickej univerzite vo Viedni
  • Hudobný sprievod promočného ceremoniálu v pod...
  • Úspešná absolventka zo Slovenska (v strede), ...
  • Ocenený absolvent za najlepšie akademické výs...
  • Príhovor a poďakovanie zástupcu promovanej št...