Prejsť na obsah

Expert odvetvia kriminalistickej a požiarnej elektrotechniky - Kriminalistický a expertízny ústav PZ

Pracovná pozícia (názov) expert odvetvia kriminalistickej a požiarnej elektrotechniky
Požadujeme

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (odbor elektrotechnika alebo elektronika),
- odborná spôsobilosť min. § 21 – elektrotechnik vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
- znalosti so zameraním na riadiace a komunikačné systémy v automobiloch,
- znalosť práce s PC (MS Windows, MS Office),
- znalosť svetového jazyka (angličtina),
- bezúhonnosť,
- slovenské občianstvo,
- dobrý zdravotný stav,
- vodičský preukaz skupiny „B“.

Ponúkame

- prípravná štátna služba, po 2 rokoch a splnení kritérií stála štátna služba podľa zákona č. 73/1998 Z. z.
- platová trieda 7 + príslušné príplatky v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. (1 310,-EUR)

Predpokladaný nástup 12/2018
Úvazok TPP
Lehota pre prihlásenie 11.05.2018
Ďalšie informácie

Pracovná pozícia je vhodná pre absolventa.

Kontakt:
Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava
- e-mail: radoslav.heniger@minv.sk
- tel.: 09610 57173

inzerat_2017-elektrotechnik_keu-3.doc inzerat_2017-elektrotechnik_keu-3.doc (44 kB)

Kontaktné informácie
Kriminalistický a expertízny ústav PZ
Sklabinská 1
812 72 Bratislava

Tel.: 09610 57173
Mail: radoslav.heniger@minv.sk
Web: http://info.minv.sk/pz/keupz/Stranky/uvod.aspx

Hlavnou náplňou činnosti KEÚ PZ je poskytovanie odbornej a znaleckej činnosti pre orgány činné v trestnom konaní a súdy.

KEÚ PZ je znalecký ústav zapísaný v zozname znalcov na Ministerstve spravodlivosti SR v odbore 490000 Kriminalistika.

KEÚ PZ je držiteľom certifikátu, ktorý potvrdzuje, že má systém manažérstva kvality účelne vybudovaný, udržiavaný a je v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008.

KEÚ PZ je držiteľom osvedčenia o akreditácii, podľa ktorého je spôsobilý vykonávať skúšky nestranné a dôveryhodne plnením požiadavky normy ISO/IEC 17025/2005.

KEÚ PZ je od roku 1998 členom ENFSI - Európskej siete ústavov forenzných vied, ktorá združuje 63 forenzných ústavov z 36 krajín Európy.