Prejsť na obsah

Technický pracovník - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany

Pracovná pozícia (názov) Technický pracovník
Požadujeme

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Ponúkame

pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s perspektívou na neurčitý čas pri plnohodnotnom uplatnení dosiahnutého vzdelania

Predpokladaný nástup ihneď
Úvazok plný 37,5 hod./týždeň
Lehota pre prihlásenie do 30.9.2017
Ďalšie informácie

Mzda dohodou, Miesto výkonu práce Piešťany, pracovný čas pružný mesačný, stravovanie poskytované v mieste výkonu práce, sociálny fond


Kontaktné informácie
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
nábrežie Ivana Krasku 3/834
92180 Piešťany

Tel.: 0337764708
Mail: Miriam.Hricisakova@svp.sk

Štátny podnik je správcom tokov na území SR ako aj hraničných vôd v zmysle osobitných dohôd, zabezpečuje dodávky vody z vodných tokov a z nádrží vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie, vykonáva zabezpečovacie práce na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodných dielach, plní úlohy počas povodňovej aktivity, sleduje a vyhodnocuje akosť vôd vodných tokov, vykonáva stavebno-montážne a údržbárske práce, ťažbu riečnych materiálov...