Prejsť na obsah

Odborný referent správy nehnuteľností - SPP – distribúcia, a.s.

Pracovná pozícia (názov) Odborný referent správy nehnuteľností
Požadujeme

Vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
AutoCAD - pokročilý
Osobnostné vlastnosti a zručnosti:
- technické myslenie
- skúsenosť s prácou v SAP sú výhodou
- orientácia na zákazníka
- komunikačné a vyjednávacie schopnosti
- samostatnosť
- spoľahlivosť
Vodičský preukaz - B

Ponúkame

Zázemie v silnej a stabilnej spoločnosti.
Možnosť ďalšieho vzdelávania a odborného rastu.
Rozvinutý systém starostlivosti o zamestnancov a množstvo zamestnaneckých výhod a benefitov.

Predpokladaný nástup 1.2.2019
Úvazok plný úväzok
Lehota pre prihlásenie 10 dní
Ponúkaný plat 1.000 Eur (brutto) + VZM 20%
Ponúkané bonusy k platu

13. plat (cieľová odmena);
Kafetéria benefitov;
Dovolenka navyše;
Flexibilný pracovný čas;
Sick days a voľná nad rámec ZP;
Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie...

Ďalšie informácie

Informácie o pracovnom mieste - pracovná náplň:
- vypracovávať, evidovať a vyjednávať podmienky zmluvy o prenájme nehnuteľností;
- hľadať riešenia a optimalizovať náklady na prenájom;
- pripravovať, spolupracovať a koordinovať činnosti v oblasti vypracovania nájomných zmlúv (NZ) na nebytové priestory, pozemky, parkovacie miesta a hnuteľný majetok;
- pripravovať krátkodobé, dlhodobé alebo špecifické NZ na nehnuteľnosti v závislosti od zmien v procesoch prebiehajúcich v spoločnosti SPPD;
- riešiť ad-hoc incidenty a koordinovať dodávateľa upratovacích a údržbárskych služieb, kontrolovať dodržiavanie režimov a plnenia úloh facility manažmentu;
- pripravovať plán nákladov na prenajaté nehnuteľnosti, údržbu vlastných objektov a súvisiace služby;
- riadiť drobné projekty stavebných úprav a rekonštrukcií.

Pracovná pozícia sa obsadzuje ako zástup počas materskej/rodičovskej dovolenky.

download_attachment download_attachment (462,65 kB)

Kontaktné informácie
SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Tel.: 02/20402032
Mail: natalia.licherova@spp-distribucia.sk
Web: www.spp-distribucia.sk

Spoločnosť SPP - distribúcia je vlastníkom a prevádzkovateľom plynárenskej distribučnej siete, prostredníctvom ktorej distribuuje približne 98 % z celkového distribuovaného objemu zemného plynu v Slovenskej republike. Spoločnosť je zodpovedná za spoľahlivú, bezpečnú a efektívnu distribúciu zemného plynu od prepravných sietí cez rozvodné plynárenské zariadenia až ku koncovým zákazníkom, zabezpečuje pripojenie k distribučnej sieti a odpočty spotreby zemného plynu. SPP – distribúcia ďalej zabezpečuje predaj distribučných kapacít, rozvoj, prevádzku a údržbu plynárenských sietí, ako aj vyvažovanie siete a dispečing.