Prejsť na obsah

Vedecká konferencia o ochrane kultúrneho dedičstva

Streda, 7. október 2015 - Piatok, 9. október 2015

Slovenská technická univerzita a Slovenské národné múzeum si Vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu CSTI 2015: INTEGRÁCIA KONZERVAčNEJ VEDY A TECHNOLÓGIÍ DO INTERDISCIPLINÁRNEJ OCHRANY MATERIÁLOV A OBJEKTOV DEDIČSTVA.  

Konferencia sa uskutoční v dňoch 7. - 9. októbra 2015 v SNM - Výstavný pavilón Podhradie (Žižkova 16, Bratislava).

Cieľom konferencie CSTI 2015 je prezentovať najnovšie poznatky a pokroky konzervačnej vedy odborníkom ostatných vedných disciplín z oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva a posilniť interdisciplinárny prístup, komunikáciu a výmenu poznatkov a skúseností pri ochrane dedičstva.

Viac informácií o konferencií a podrobný program nájdete na stránkach http://www.snm.sk/?vedecka-konferencia-csti-2015