Prejsť na obsah

Štipendiá pre študentov

Štipendiá a granty SAIA

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionaliz...

Čítať viac

Národný štipendijný program SR

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005....

Čítať viac

Businnes Idea

Podporili sme výnimočné biznis plány študentov V rámci 6. ročníka grantového programu Nadácie Tatra banky Business Idea sme z 15 študentských projektov vybrali tri výnimočné nápady a ocenili ich finan...

Čítať viac