Prejsť na obsah

Štipendiá pre študentov

Národný štipendijný program SR

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005....

Čítať viac