Prejsť na obsah

Štipendiá pre študentov

Študenti do sveta

22 vysokoškolákov pošleme do sveta vďaka štipendijnému grantu Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali n...

Čítať viac

Štipendiá a granty SAIA

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionaliz...

Čítať viac

Národný štipendijný program SR

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005....

Čítať viac

Businnes Idea

Podporili sme výnimočné biznis plány študentov V rámci 6. ročníka grantového programu Nadácie Tatra banky Business Idea sme z 15 študentských projektov vybrali tri výnimočné nápady a ocenili ich finan...

Čítať viac