Prejsť na obsah

THE World Academic Summit s účasťou STU

Spolupráca pre veľkosť v multidisciplinárnom svete, to bol podtitul 10. svetového akademického stretnutia THE World Academic Summit, ktoré na konci septembra hostila Univerzita v Sydney. Medzi 550 delegátmi z takmer 50 krajín mala zastúpenie aj Slovenská technická univerzita v Bratislave, ako jediná zo Slovenska. Získané poznatky by mali STU pomôcť okrem iného k lepšiemu postaveniu v prestížnom rebríčku THE a celkovo k systematickému napredovaniu v oblastiach hodnotenia a internacionalizácie.

Desiaty ročník THE World Academic Summit sa zameral na tému spolupráce, skúmal úlohu vedúcich predstaviteľov vysokoškolského vzdelávania, priemyslu a politiky pri diverzifikácii a rozširovaní ambícií a prístupov k súčasným globálnym vzdelávacím systémom. Delegáti riešili, ako môže regionálna, národná a globálna spolupráca posilniť úlohu univerzít ako kľúčových hybných síl zmeny v spoločnosti.

Okrem prednášok a „data sessions“ venovaných rôznym aspektom rebríčkov univerzít, kritike ich tvorby, ale aj metodológie prípravy a jej zmien, bolo cieľom nielen sa oboznámiť s novinkami, konzultovať situáciu s rôznymi aktérmi v oblasti HEI (Higher education institutions) a ich skúsenosťami s prácou v tejto oblasti, prípadne stratégiami iných univerzít venovaných rankingu THE. Prorektor Maximilián Strémy, ktorý zastupoval STU, navyše využil príležitosť na priame konzultácie s THE či s odborníkmi z tejto oblasti zo zahraničných univerzít a priviezol cenné poznatky, ktoré sa vďaka kvalitnejším vstupným dátam veľmi pravdepodobne premietnu aj do lepšieho postavenia STU v THE rankingu v roku 2025.

„Analyzovať možnosti zlepšenia, priamo o nich diskutovať so zástupcami THE a prejsť si vstupné čísla a metodológiu, alebo mať možnosť hovoriť so zástupcami iných univerzít - či už z popredných priečok, alebo aj krajín V4, teda z podobných podmienok, kde napríklad niektoré české „techniky“ sa téme venujú dlhodobejšie a prvé výsledky sa dostavili po piatich rokoch, tak to sú ohromné poznatky pre budúcnosť a prácu STU v tomto smere,“ zhodnotil význam účasti na summite prorektor STU Maximilián Strémy.

Vďaka účasti na tomto celosvetovom summite dostala STU pozvánky na viaceré regionálne univerzitné stretnutia k rebríčkom, ktoré si univerzita veľmi váži a rada sa na nich zúčastní.