Prejsť na obsah

IT technik, IT tester, programátor, net.programátor, vývojár - Brati@Sora s.r.o.

Pracovná pozícia (názov) IT technik, IT tester, programátor, net.programátor, vývojár
Požadujeme

Java Developer:
Programming languages:
• Java (from 1.6 and later)
• J2EE
• PL/SQL
• Html
• Javascript
Framework:
• Spring 3: Spring MVC, Spring Security, Spring Boot
• Hibernate 3
• Spring batch 2.1
• Spring integration 2.0
• Angular (from 6 and later)
• JQuery (Ajax)
• Jsp / Jstl
• Rest services / Web services / JSON
• Tiles 2.0
• Xml / XSL / XSLT
Data Base:
• Oracle
• MySQL
Versioning:
• GIT
• SVN

.net Developer:
Programming languages:
• .Net Core
• C#
• HTML5
• CSS 3
• PL/SQL
Framework:
• Angular (from 6 and later)
• JQuery (Ajax)
• Rest services / Web services/ JSON
• Xml / SIML / AIML.
Data Base:
• SQL Server
• MySQL
Versioning:
• GIT
• SVN

Ponúkame

minimálne od 1.200 € čistá mesačná mzda podľa zručností a znalostí, zaučenie približne 2 - 3 mesiace v Taliansku (počas zaučenia zamestnávateľ na svoje náklady zabezpečuje ubytovanie a stravovanie - raňajky, obed, večera alebo namiesto stravovania denné stravné podľa zákona 45 €)

Predpokladaný nástup ihneď - podľa možnosti
Úvazok plný
Lehota pre prihlásenie do 20.04.2019
Ponúkaný plat minimálne od 1.200 € mesačne čistá mesačná mzda
Ďalšie informácie

Svoj životopis alebo doplňujúce otázky posielajte e-mailom iba v anglickom alebo v talianskom jazyku na adresu: segreteria.bratisora@gmail.com. Začiatočná formácia by bola približne 2 - 3 mesiace v Taliansku (Milano, Janov, Rím a Nepol) v súlade so zákonom o cestovných náhradách. Potom práca na Slovensku (Bratislavský kraj).


Kontaktné informácie
Brati@Sora s.r.o.
Námestie SNP 13
82106 Bratislava

Tel.: 0905363913
Mail: segreteria.bratisora@gmail.com

Rozbiehame novú aktivitu v oblasti informačných technológií, preto hľadáme šikovných a kreatívnych ľudí, ktorí by sa chceli stať súčasťou nového kolektívu.