Prejsť na obsah

Referent pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus - Mesto Hlohovec

Pracovná pozícia (názov) Referent pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus
Požadujeme

- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v stavebnom odbore
- znalosť legislatívny v požadovanej oblasti
- práca s PC (Word, Excel, Outlook, internet)
- odborná prax v oblasti samosprávy je vítaná

Ponúkame

Dopĺňame tím na mestskom úrade o šikovných kolegov, ktorí majú chuť s nami zlepšovať kvalitu života v Hlohovci.
Ponúkame voľné pracovné miesto na Odbore stratégie pre jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich miest na Slovensku

Predpokladaný nástup 01.09.2019
Úvazok plný pracovný úväzok
Lehota pre prihlásenie do 31.07.2019
Ponúkaný plat funkčný plat v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zámestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Ponúkané bonusy k platu

- pružný pracovný čas
- osobné príplatky a odmeny
- príspevok do DDS (3. dôchodkový pilier)
- zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
- príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy

Ďalšie informácie

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so:
- štruktúrovaným životopisom
- overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
je potrebné do 31.07.2019 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: "Referent pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus - neotvárať." Predpokladaný nástup do pracovného pomeru je od 01.09.2019.
Bližšie informácie poskytne: PhDr. Martina Kováčová, tel. č. 033/7368235


Kontaktné informácie
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec

Tel.: 0337368111
Mail: msu@hlohovec.sk
Web: www.hlohovec.sk

Mesto Hlohovec - Mestský úrad ako orgán miestnej samosprávy v rámci verejnej správy.