Prejsť na obsah

Špecialista investičných projektov - Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Pracovná pozícia (názov) Špecialista investičných projektov
Požadujeme

-vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
-samostatnosť a zodpovedný prístup k úlohám

Ponúkame

Ponúkame prácu u stabilného zamestnávateľa, ktorého tradícia nadväzuje na 170 rokov pôsobenia avšak snaží sa myslieť na budúcnosť. Zamestnanec má skrátený pracovný čas na 37,5h týždenne a flexibilný pracovný čas. Prispievame na doplnkové dôchodkové sporenie a pomáhame zamestnancom počas PNky i v náročných životných obdobiach. Môžete si požiadať u multisport kartu či využívať neobmedzené cestovné výhody po SK (časom i po Európe). Taktiež poskytujeme i iné finančné a nefinančné benefity.

Predpokladaný nástup dohodou
Úvazok 37,5 týždenne
Lehota pre prihlásenie 31.05.2023
Ponúkaný plat 1200€
Ponúkané bonusy k platu

Mzda sa skladá zo základnej zložky mzdy od 1013€/brutto a variabilnej zložky. Finálna mzda bude závisieť od skúseností a seniority kandidáta a je predmetom partnerskej dohody počas výberového konania.

Ďalšie informácie

Náplň práce:
Definovanie úžitkových a ekonomických vlastností ŽKV. Špecifikovanie požiadaviek na vybavenie ŽKV z hľadiska technicko-konštrukčného prevedenia ŽKV
zadanie požiadavky do systému na obstaranie ŽKV s vypracovanou technickou špecifikáciou na obstarávané ŽKV. Posudzovanie zmien počas realizácie výroby, rekonštrukcie ŽKV odchylne od zadania vyvolaných zmenou požiadaviek noriem, predpisov, ZSSK ako aj návrhov výrobcu. Zaradenie vozidla do skúšobnej prevádzky (za účasti cestujúcich) a kontrola dosiahnutia plánovaných technických a úžitkových parametrov ŽKV. Zabezpečenie schválenia ŽKV príslušným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. Zaraďovanie ŽKV z operatívnej evidencie do evidenčného stavu. Technická realizácia komplexných projektov ŽKV, pri ktorých zastupuje spoločnosť ako technický garant projektu v zmysle príslušných dodávateľských zmlúv. Predkladanie správ o stave realizácii projektov na základe požiadaviek ORSP pri projektoch financovaných z fondov EÚ. Vedenie dokumentácie počas realizácie, zabezpečenie súčinnosť spoločnosti s dodávateľom pri realizácii projektu v zmysle zmluvných podmienok.


Kontaktné informácie
Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
Rožňavská 1
83272 Bratislava

Tel.: 0911712959
Mail: naborZSSK@slovakrail.sk
Web: https://www.zssk.sk/

Staňte sa súčasťou nášho tímu, ktorý denne vypraví v priemere takmer 1 600 vlakov a prepraví skoro 47 miliónov cestujúcich za rok. ZSSK je najväčší osobný železničný dopravca na Slovensku so stovkami staníc v desiatkach okresov a takmer s 32,6 miliónmi najazdených kilometrov ročne.