Prejsť na obsah

Ako prežiť zmysluplný a spokojný život?

Pondelok, 10. jún 2024 - Pondelok, 10. jún 2024

Primárnym cieľom diskusie s lektorkou Stanislavou Gregou Sorgerovou je účastníkom priblížiť aspekty prežívania zmysluplnosti života v období mladej dospelosti.

Budú sa diskutovať témy:

  • mladá dospelosť,
  • zmysluplnosť života,
  • sebarealizácia,
  • sebavedomie,
  • osobnostná kríza.

10. 6. 2024 (pondelok), 10:00 - 11:30

Online | Zadarmo

Ďalšie informácie.