Prejsť na obsah

IIT.SRC 2018 - výzva na podávanie príspevkov

Streda, 18. apríl 2018 - Streda, 18. apríl 2018

18. apríla 2018
FIIT STU v Bratislave

študentská vedecká konferencia
zameraná na informatiku a informačné technológie >>>

18. februára 2018 je uzávierka zaslania abstraktov.

TVOJE RIEŠENIE URČITE NIEKOHO ZAUJME!

Vybrané najlepšie príspevky môžu získať grant na ich ďalšiu prezentáciu na medzinárodnom fóre.

Dôležité termíny:

Zaslanie abstraktu - do 18. 2. 2018 (nedeľa)

Zaslanie príspevku - do 25. 2. 2018* (nedeľa)

Informácia o výsledku posudzovania príspevku - do 21. 3. 2018 (streda)

Camera ready - do 28. 3. 2018 (streda)

Konferencia IIT.SRC - 18. 4. 2018 (streda)

 


Tí študenti doktorandského štúdia, ktorí vedú projekty, z ktorých vznikol príspevok na IIT.SRC 2018, môžu odovzdať príspevok do 4. 3. 2018 (nedeľa), termín pre zaslanie abstraktu je pre všetkých rovnaký a záväzný.

 

Cieľom IIT.SRC je podnietiť vytvorenie originálnych príspevkov, ktoré prezentujú príspevky k poznaniu na úrovni zodpovedajúcej stupňu štúdia. Pre študentov prvého a druhého stupňa, ktorí majú v čase podávania príspevkov riešenie spravidla v stave pred rozsiahlejším experimentálnym overovaním alebo v jeho počiatočnej fáze, IIT.SRC slúži najmä ako publikačná skúsenosť a základ pre neskoršie rozšírenie pre vedecký časopis alebo medzinárodnú konferenciu v zmysle pravidiel publikovania, tak aby nevznikol autoplagiát.

Zborník bude počas konferencie dostupný v tlačenej podobe (ako interný dokument fakulty).

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.

Pozri si Konferenčný zborník z IIT.SRC 2017 >>>.