Prejsť na obsah

Odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa mlieka

Štvrtok, 13. jún 2019 - Štvrtok, 13. jún 2019

Potravinárska sekcia, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, Slovenská spoločnosť pre výživu a Ústav potravinárstva a výživy FCHPT STU Bratislava usporiadajú odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa mlieka

Prednášajúci:

  • Doc. MUDr. I. Kajaba, PhD. Ing. L. Staruch, PhD., Ing. E. Hybenová, PhD.,(CarnoMed, s.r.o.), FCHPT STU
    Nezastupiteľná úloha mlieka vo výžive obyvateľstva
  • Ing. A. Medveďová, PhD., a kol. (FCHPT STU, Bratislava)
    Mikrobiologická bezpečnosť syrov
  • Ing. J. Keresteš
    Mlieko a mliečne výrobky v systéme stratégie výživovej politiky štátu

 

 

Seminár sa uskutoční 13. 6. 2019 (štvrtok) o 14,00 h

v priestoroch SCHK v Novej budoveFakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, 2. poschodie - Konferenčná miestnosť knižnice.