Prejsť na obsah

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Štvrtok, 17. september 2020 - Štvrtok, 17. september 2020

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava, v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem.

Odovzdávacie stanice tepla (OST) a ich súčasti (výmenníky tepla, obehové čerpadlá, potrubia, uzatváracie, meracie a regulačné armatúry, zabezpečovacie zariadenia a pod.) v sústavách centralizovaného zásobovania teplom podliehajú vplyvu nasadenia nových konštrukcií a technológií.

Ich uplatňovanie je obzvlášť v lokalitách s centrálnymi zdrojmi tepla a akútnou požiadavkou na zníženie emisií a ochranu okolitého životného prostredia, najmä v mestskej zástavbe.

Pri návrhu jednotlivých komponentov OST je potrebné zohľadniť energetické, ekonomické a ekologické kritériá. Skúsenosti z prevádzky sústav centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) nasvedčujú, že nie vždy sa tieto kritériá dodržiavajú.

 

Cieľom odborného seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s teóriou a praxou konštrukcie a návrhu moderných rekuperatívnych výmenníkov tepla, aplikáciami OST a predstavením konkrétnych výrobkov výmenníkov tepla a nových neodmysliteľných technologických súčastí OST, s meracou a regulačnou technikou firiem pôsobiacich na našom trhu.

Odborný seminár je určený projektantom, energetikom, prevádzkovateľom, investorom, ako aj zástupcom bytových podnikov a spoločenstiev zaoberajúcich sa problematikou centralizovanej a decentralizovanej výroby a distribúcie tepla pre obytnú občiansku a priemyselnú sféru.


Termín a miesto podujatia

  • 17. september 2020 (štvrtok)
  • ZSVTS /Zasadacia miestnosť/, Koceľova 15, Bratislava

Program seminára

Štvrtok 17. 9. 2020

8:30 – 9:00 h 
Registrácia účastníkov

9:00 – 9:10 h
Zahájenie seminára - VTaOST Prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU BA

9:10 – 9:25 h
Systémy CZT z pohľadu ich historického vývojaIng. M. Mudrá., SvF STU BA

9:25 – 9:40 h
Skúsenosti z prevádzky sústavy CZT vo Veolii BratislavaIng. J. Sadlek, Veolia Energia Slovensko, a. s. - Bratislava,

9:40 – 10:50 h
Prezentácia firiem:

  • Danfoss s. r. o. Slovensko
  • SYSTHERM s r.o. Plzeň
  • LDM Bratislava, s. r. o Bratislava

10:50 – 11:10 h
Prestávka + občerstvenie

11:10 – 11:25 h
Skúsenosti z prevádzky sústavy CZT v BAT BratislavaIng. Bartoš, BAT Bratislava

11:25 – 11:40 h
Skúsenosti s prevádzkou BOSTProf. Ing. J. Takács, PhD., SvF STU BA

11:40 – 12:50 h
Prezentácia firiem:

  • GRUNDFOS s r.o. Slovensko
  • NRG Flex, s.r.o. Pezinok
  • IWKA Regulátory a kompenzátory Slovensko, s.r.o. Bratislava

12:50 – 13:30 h
Diskusia, záver seminára


Odborný garant:

Prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11
Bratislava

tel.: +421 (2) 59274 635
fax: +421 (2) 52961 137

Organizačný garant:

Organizačné informácie: