Prejsť na obsah

Vianočný koncert VUS Technik STU 2014

V piatok 5. decembra 2014 sa už po desiaty krát naplnila koncertná sála Slovenského rozhlasu pedagógmi, zamestnancami, študentami i hosťami STU.  VUS Technik STU  tentoraz pripravil program pod názvom Prišiel čas adventný.

V úvode programu sa prítomným prihovoril rektor STU a už tradične odovzdal ocenenia „Profesor roka" a „Vedec roka" za rok 2014.

Ocenenie  „Profesor roka" získali:

prof. Ing.Bystrík Bezák, PhD. (Katedra dopravných stavieb, SvF STU)

prof. Ing. Rudolf Pálenčár, CSc. (Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, SjF STU)
prof. Ing.Ján Híveš, PhD. (Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, FCHPT STU)
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD. (Ústav teórie a dejín architektúry, FA STU)

H. Moravčíková získala súčasne aj ocenenie  "Vedec roka".

Ocenenie  „Vedec roka" v kategórii mladý vedecký pracovník získal:

Mgr. Marián Palcut, PhD.,  (Ústav materiálov, MTF STU)