Prejsť na obsah

Aktuality

STU a IBM chcú rásť v spolupráci

Obe strany od spolupráce očakávajú, že bude viesť k spoločnému rastu a posilní ich postavenie smerom k trhu a ku komunitnému a spoločenskému rozvoju

STU ide cielene spolupracovať s mestami a regiónmi

Medzi prvými STU podpísala Memorandum o porozumení s bratislavskou mestskou časťou Vajnory. Urobili tak rektor Oliver Moravčík a starosta Michal Vlček.

STU podpísala memorandum s National Sun Yat-sen University z Taiwanu

Jeho podpis sa realizoval na záver zasadnutia slovensko-taiwanskej komisie 2. decembra v hoteli Devín v Bratislave pod gesciou Ministerstva hospodárstva

STU získala prestížnu európsku značku „HR Excellence in Research“

Ocenenie udeľuje Európska komisia inštitúciám, ktoré preukázali záväzok dodržiavať 40 princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov

Excelentné tímy mladých výskumníkov si prevzali dekréty

Podporu z grantovej schémy získalo sedem spoločných tímov zložených zo zástupcov dvojice fakúlt.

NBS a STU predstavili úspešne rozbehnutý INOLab

Národná banka Slovenska a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU spolu predstavili  INOLab - centrum pre inovácie a kybernetickú bezpečnosť.

Nie je dnes jadrofóbia luxus?

Strach a médiá vytvorili predstavu, aká strašná bola Fukušima z hľadiska obetí na životoch, ale len málokto povie, že to bolo kvôli prírodnej katastrofe.

spat dalej