Prejsť na obsah

Aktuality

Prezident A. Kiska na STU

Prezident SR navštívil STU pri príležitosti 17. novembra.V jeho prítomnosti si najlepší študenti prevzali z rúk rektora STU ocenenie "Študent roka 2018".

Študenti vytvorili unikátne umelecké dielo z odpadu

Téma poukazuje na jasnú voľbu každého z nás v akom prostredí chceme žiť.

Daniel W. Armstrong je naším čestným doktorom

Tento medzinárodne uznávaný odborník si prevzal 5. novembra 2018 z rúk rektora Slovenskej technickej univerzity Roberta Redhammera čestný titul „doctor honoris causa“.

Navrhujeme interiér s ohľadom na človeka

Pozrite si najnovšie video o projekte interiérových dizajnérov z Fakulty architektúry STU. Čo navrhujú v Body Conscious Design Laboratory.

Na FEI STU vyvíjajú virtuálnu elektráreň

Princíp virtuálnej elektrárne, ktorú na FEI vyvíja tím Mgr. Michala Chudého, PhD., spočíva v združovaní domácich batérii, ktoré vlastnia domácnosti a malé firmy.

V Číne vznikne mesto, aké svet nevidel

Plánujú ho odborníci zo Slovenskej technickej univerzity a z  East China Normal University

STU otvorila akademický rok 2018/19

Slávnostným zasadnutím akademickej obce v pondelok 1. 10. 2018 otvorila Slovenská technická univerzita  v Bratislave akademický rok 2018/19.

spat dalej